ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 9/2018 – ARG – ZMIANA WARUNKÓW UDZIAŁU

W związku z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT Nr 9/2018 – ARG Zamawiający informuje o zmianie treści zawartej w części IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W w/w części dodano zapis:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania istotnej części prac w standardzie GLP stronom trzecim”

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie uległ zmianie.

Nowe wersje załączników znajdują się poniżej:

Zmiana treści zapytania 9_2018

9_2018_ARG załączniki_zmiana_2