ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 82/2018 – ARG – dostawa odczynnika

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów arginazy dla laboratorium chemii medycznej w Łodzi

Zapytanie ofertowe 82_2018

Załączniki do zapytania 82_2018

Zalacznik 5_ Appendix 5_PL_ENG CDA