ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2019 – ARG – usługa bioanalityki

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Analiza ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas

zapytanie_ofertowe 8_2019

8_2019_załączniki