ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2018 – IBD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 8/2018 – IBD 

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa przeprowadzenia audytu Good Clinical Practice w ośrodku badawczym z zakresu badania klinicznego

Zapytanie ofertowe 8_2018

załączniki do zapytania 8/2018 – IBD 

   

Warsaw 09/03/2018

Request for Offers No. 8/2018 – IBD The order carried out as a part of the project titled:

IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:

Good Clinical Practice audit

Request for offers 8/2018 – IBD

Appendices to request 8_2018