ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 75/2018 – YKL-40 – białka rekombinowane

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa rekombinowanych białek chitynazopodobnych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Zapytanie ofertowe_75_2018

Załączniki do zapytania 75_2018