ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 71/2019–YKL-40/DUBs-kartridże UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA 22/11/2019 ( OMYŁKA PISARSKA W ZAPROSZENIU i ZAŁĄCZNIKU NR 1)

OMYŁKA PISARSKA DOT. WAGOMIARY KARTRIDŻA– CZ.2 poz.1 TABELA Z ZAPYTANIA i ZAŁĄCZNIKA nr 1 ( Kartridż o wagomiarze 4 g, poprawna wagomiara 40g)

W związku z realizacją projektu:
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu (współfinansowanego ze środków UE):

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”, w ramach naboru w konkursie 6/1.1.1/2019, Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zapytanie 71_2019

Załączniki 71_2019