ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 70/2019 – IPF/YKL-40/ARG – odczynniki laboratoryjne dla laboratorium biologicznego

W związku z realizacją projektów:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę odczynników do hodowli komórkowych oraz ludzkich komórek nabłonka oskrzeli pobranych od zdrowego dawcy, ludzkich komórek nabłonka oskrzeli pobranych od dawcy z astmą, ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej od kilku dawców przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

70_2019_zapytanie

70_2019_załączniki