ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7/2022–DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych cytokin

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa wybranych cytokin, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

7_2022_DUBs_zapytanie

7_2022_DUBs_zalaczniki