ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa kitów do izolacji DNA i RNA

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a t także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa kitów do izolacji DNA i RNA, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

7_2021_DUBs_zapytanie

7_2021_DUBs_zalaczniki