ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 69/2019 – YKL-40 – usługa badawcza

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na usługę:

Usługa polegająca na zbadaniu oddziaływania chitynaz i białek chitynazo-podobnych z różnymi oligosacharydami pod postacią macierzy cukrów. Usługa obejmie każdorazowe badanie wysłanej próbki w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

69_2019_zapytanie ofertowe

69_2019_załączniki do zapytania