ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 68/2020-DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w szkło laboratoryjne oraz jednorazowe plastiki do badań in vitro

W związku z realizacją projektu:

  • DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a t także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w szkło laboratoryjne oraz jednorazowe plastiki do badań in vitro, dostawa 3 (bądź mniej) razy w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

68_2020_DUBs_zapytanie

68_2020_DUBs_załączniki