ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 68/2018 – YKL-40 – dostawa azotu

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Azot 5.0 wraz z dzierżawą butli

68_2018_zapytanie

68_2018_załączniki