ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 66/2018 – IBD – badanie in vivo

W związku z realizacją projektu:

IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Badanie in vivo aktywności inhibitora chitynaz w szczurzum modelu nieswoistego zapalania jelit (Inflammatory Bowel Disease, IBD) indukowanym kwasem 2,4,6-trinitrobenzenosulfonowym (TNBS; 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid), w którym obserwuje się zapalenie ziarninakowe

66_2018_zapytanie

66-2018_załączniki_1_2_3_4