ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 64/2020-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych odczynników (zestawów kitów i buforu)

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)
współfinansowanego ze środków UE, a t także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

64_2020_DUBs_zapytanie

64_2020_DUBs_załączniki