ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 64/2019 – ARG – usługa badawcza

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Analizę ilościową związków drobnocząsteczkowych, inhibitorów enzymów, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych, tkankach oraz kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

64_2019_Zapytanie

64_2019_załączniki