ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 64/2018 – IBD – laboratoryjna usługa badawcza

W związku z realizacją projektu:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa polegająca na analizie kinetyki oddziaływania związku drobnocząsteczkowego z białkiem metodą SPR z użyciem systemu Biacore S200

64_2018_zapytanie

64_2018_załączniki_1_2_3_4