ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 63/2020-ARG – usługi regulacyjne

W związku z realizacją projektu:
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Profesjonalne usługi doradcze związane z rozwojem innowacyjnych leków i sprawami regulacyjnymi oraz przygotowywanie dokumentów regulacyjnych.

63_2020_ARG_Zapytanie

63_2020_ARG_Załączniki_1_2_3_4

Pytania do Zapytania Nr. 632020 – ARG