ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 63/2018 – STRATEGMED/ARG

W związku z realizacją projektów:
STRATEGMED: Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)
współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE,
a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Ocena aktywności przeciwnowotworowej trzech związków chemicznych w pojedynczym doświadczeniu przy użyciu ortotopowego modelu glejaka GL261 u myszy

Zapytanie ofertowe 63_2018

Załączniki do zapytania 63_2018