ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 62/2020-DUBs-Określenie stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 5 związków w panelu deubikwitynaz

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)
współfinansowanego ze środków UE, a t także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

” Określenie stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 5 związków w panelu deubikwitynaz (minimum 35 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily), w pojedynczym, ustalonym przez OAT stężeniu (10-100 µM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach”.

62_2020_zapytanie

62_2020_załączniki_1_2_3_4

62_2020_Pytania i odpowiedzi