ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 61/2020-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych przeciwciał do cytometrii

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa wybranych przeciwciał do cytometrii, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

61_2020_DUBs_zapytanie

61_2020_DUBs_załączniki

61_2020_Pytania i odpowiedzi