ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 60/2019 – ARG – rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne

W związku z realizacją projektu:
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

60_2019_Zapytanie

60_2019_Załączniki