ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 60/2018 – SARCO – sługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

SARCO: ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY CZĄSTECZKI OATD-01, KANDYDATA NA LEK DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ w ramach naboru w konkursie 3/1.2/2018, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych dotyczące badań toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej kandydata na lek OATD-01.

60_2018_zapytanie_PL

60_2018_załączniki_PL