ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2021 – YKL-40/DUBs – Hodowla oraz analiza cytometryczna

W związku z realizacją projektów:

– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
– DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Hodowla pierwotnych limfocytów CD4 izolowanych z mysiej śledziony i ludzkiej krwi obwodowej w warunkach aktywacji CD3/CD28 oraz ich analiza cytometryczna i analiza wydzielanych białek. Analiza cytometryczna leukocytów z guza i śledziony w modelu rakowym CT26 oraz leukocytów z płuc i śledziony w badaniu przeciwzapalnym w modelu z użyciem HDM (House Dust Mite) i bleomycyny.

6_2021_YKL40_DUBs_zapytanie

6_2021_YKL40_DUBs_zalaczniki