ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6/2020-DUBs – Jednorazowy zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa A2 oraz urządzenia do odciągania/odsysania płynów

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa A2 oraz urządzenia do odciągania/odsysania płynów. Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w treści dokumentu Zapytanie.

6_2020_zapytanie

6_2020_załączniki