ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 6/2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 25/01/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 6/2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

 W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

STRATEGMED: „OPRACOWANIE NOWYCH TERAPII OPARTYCH NA STYMULACJI PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO” (STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: 

Odczynniki do biologii molekularnej, badania ekspresji genów i hodowli komórkowych

Zapytanie ofertowe 6_2018

Załączniki do zapytania 6_2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]