ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 59/2018 – ARG – żel krzemionkowy

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zakup żelu krzemionkowego C18 dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie

Zapytanie ofertowe 59_2018

59_2018_załączniki