ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 58/2019 – ARG – najem spektometru mas

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Najem spektrometru mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol sprzężonego z chromatografem cieczowym na okres 11 miesięcy z możliwością przedłużenia

58_2019_Zapytanie

58_2019_Załączniki