ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 58/2018 – IBD/IPF/YKL-40 – testy ELISA

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanych ze środków krajowych oraz środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

58_2018_zapytanie

58_2018_załączniki_1_2_3_4_wzór