ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 56/2020–SARCO – Myszy genetycznie modyfikowane z wyłączoną ekspresją genu chitotriozydazy (CHIT1)

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)
w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Myszy genetycznie modyfikowane, z wyłączoną ekspresją genu chitotriozydazy (CHIT1)

56_2020_Zapytanie

56_2020_Załączniki_1_2_3_4