ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 56/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG – ZMIANA WARUNKÓW UDZIAŁU

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytani ofertowego w zakresie warunków udziału:

Zmiana zapisu w pkt. IV.2. D zapytania ofertowego:
było
D. dostarczą pisemną zgodę od Lekarza Weterynarii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN na wprowadzenie zwierząt laboratoryjnych do Zwierzętarni IMDiK bez konieczności pobytu w kwarantannie i wykonywania dodatkowych badań
jest:
D. dostarczą pisemną zgodę od Lekarza Weterynarii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN na wprowadzenie zwierząt laboratoryjnych do Zwierzętarni IMDiK po odbyciu krótkiej, 5-15 dniowej kwarantanny bez konieczności wykonywania dodatkowych badań.

Analogiczna zmiana w załączniku nr 2

56_2018_Zapytanie_zmiana

56_2018_załączniki_1_2_3_4_zmiana