ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 55/2020-IPF/YKL-40 – sukcesywna dostawa cytokin

W związku z realizacją projektów:IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę cytokin przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

55_2020_zapytanie

55_2020_załączniki