ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 54/2020-YKL-40 – Badanie ex vivo skuteczności terapeutycznej 3 inhibitorów YKL40 i związku referencyjnego – aktualizacja z dnia 05.10.2020 i 12.10.2020

W związku z realizacją projektu: YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Badanie ex vivo skuteczności terapeutycznej trzech inhibitorów YKL40 i związku referencyjnego na modelach komórkowych i tkankach IPF.

54_2020_Zapytanie

54_2020_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 5 października 2020 Zamawiający wprowadza zmiany w opisie zamówienia oraz terminie składania ofert. Zmiany zaznaczono na czerwono. Załączniki nie zostały zmienione.

54_2020_Zapytanie_aktualizacja z dnia 05.10.2020

W dniu 12 października 2020 Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wydłużenia terminu składania ofert. Zmianę zaznaczono na zielono. Załączniki nie zostały zmienione.

54_2020_Zapytanie_aktualizacja z dnia 12.10.2020