ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 54/2018 – YKL-40 – szklane akcesoria laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowa dostawa szklanych akcesoriów laboratoryjnych dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie

Zapytanie ofertowe_54_2018

załączniki do zapytania 54_2018