ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 53/2020-SARCO – Eksperckie usługi doradcze w zakresie DMPK

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Eksperckie usługi doradcze w zakresie DMPK (ang. Drug Metabolism and Pharmacokinetics) w celu oceny potencjału OATD-01 w zakresie interakcji typu lek-lek (ang. Drug-Drug Intractions – DDI).

53_2020_Zapytanie SARCO_PL-Final

53_2020_Załączniki_1_2_3_4_SARCO_PL-Final

53_2020_pytania i odpowiedzi