ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 52/2018 – IBD – Synopsis badania klinicznego

W związku z realizacją projektu:

IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności  OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Przygotowanie streszczenia  protokołu  jednoośrodkowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego fazy pierwszej, prowadzonego w układzie naprzemiennym, oceniający wpływ 28. dniowego leczenia przy pomocy produkt badanego OATD-01 w porównaniu do placebo na wybrane biomarkery, u chorych na astmę.

52_2018_zapytanie_PL

52_2018_załączniki_1_2_3_4_PL