ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 51/2020-SARCO – Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

51_2020_SARCO_zapytanie

51_2020_SARCO_zalaczniki

51_2020_pytania i odpowiedzi