ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 51/2018 – SARCO – program toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

SARCO: ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY CZĄSTECZKI OATD-01, KANDYDATA NA LEK DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ

w ramach naboruw konkursie 3/1.2/2018, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Realizację programu toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej dla inhibitora chitynazy OATD-01, opracowanego jako innowacyjne leczenie sarkoidozy

Zapytanie ofertowe 51_2018

51_2018_załaczniki_1_7