ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5/2020–DUBs–Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej

W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”, w ramach naboru w konkursie 6/1.1.1/2019, Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

5_2020_Zapytanie

5_2020_Załączniki_1_2_3_4