ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 48/2020-SARCO – najem spektometru mas sprzężonego z chromatografem cieczowym

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Najem spektrometru mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol sprzężonego z chromatografem cieczowym na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

48_2020_Zapytanie

48_2020_Załączniki_SARCO