ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 47/2020-SARCO – zaopatrzenie laboratorium chemicznego w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

47_2020_Zapytanie_SARCO_kolumny

47_2020_Załączniki_SARCO_kolumny

47_2020_pytania i odpowiedzi

umowa_dostawy_sukcesywne_wzór_SARCO