ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 50/2018 – SARCO

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 50/2018 – SARCO

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

SARCO:ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY CZĄSTECZKI OATD-01, KANDYDATA NA LEK DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ, w ramach naboru w konkursie 3/1.2/2018, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R,współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Rozwój formulacji i produkcja GMP badanego produktu leczniczego i placebo do badań klinicznych

50/2018 – zapytanie PL

50/2018 – załączniki PL