ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 46/2021–DUBs – usługa badawcza/ Publikacja pytań i odpowiedzi 17/01/2022/Aktualizacja z 24/01/2022 – zmiana terminu składania ofert

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę badawczą polegająca na zbadaniu wpływu naszego związku na 100 linii komórkowych o zróżnicowanym profilu genetycznym i pochodzeniu (reprezentujących różne typy nowotworów) w celu oceny profilu genetycznego warunkującego oporność/wrażliwość modelu onkologicznego (linii nowotworowej) na działanie naszego związku oraz analiza bioinformatyczna różnic genetycznych między grupą wrażliwą i oporną.

46_2021_DUBs_Zapytanie

46_2021_DUBs_Załączniki

Questions&Answers Proposal No. 46_2021

W dniu 24.01.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania w zakresie terminu składania ofert.Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i odpowiednio przekreślone.Termin składania ofert został wydłużony do 04 lutego 2022.

46_2021_DUBs_Zapytanie_aktualizacja 24_01_2022_