ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 46/2018 – IBD/IPF – dostawa bleomycyny

W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) oraz
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjność OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa Bleomycyny CAS 9041-93-4 przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 46_2018

załączniki do zapytania 46_2018