ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 45/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do prowadzenia hodowli komórkowych

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (płytek i probówek wirówkowych) do prowadzenia hodowli komórkowych przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

45_2021_DUBs_zapytanie

45_2021_DUBs_zalaczniki