ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 45/2019 – IBD – Ekstrakt roztoczy kurzu domowego House Dust Mite (D. pteronyssinus)

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Ekstrakt roztoczy kurzu domowego House Dust Mite (D. pteronyssinus), fiolki po 25 ml, w formie liofilizowanej, o zawartości białka minimum 20 mg/vial.

45_zapytanie ofertowe

45_załączniki do zapytania