ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 43/2021–DUBs – Usługa badawcza/ Pytania & Odpowiedzi 25/11/2021

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę badawczą polegającą na zbadaniu właściwości immunomodulacyjnych naszych 2 związków w systemie naśladującym mikrośrodowisko ludzkiego nowotworu w systemie kohodowli składającym się z ludzkich strukturalnych komórek nowotworowych i pierwotnych komórek odpornościowych przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zapytanie_43_2021_DUBs

Załączniki_43_2021_DUBs

Questions&Answers Proposal No. 43_2021