ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 42/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 2 miesięcy od daty podpisania umowy

42_2021_DUBs_zapytanie

42_2021_DUBs_zalaczniki