ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 42/2020- ARG – badawcze usługi konsultacyjne

W związku z realizacją projektu:

– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań przedklinicznych dotyczących metabolizmu leku, badań farmakokinetycznych (DMPK) oraz ADME/PK.

42_2020_zapytanie_PL

42_2020_załączniki_1_2_3_4_PL

Pytania do Zaproszenia do składania ofert nr 42_2020_ARG