ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 42/2019 – ARG – zwierzęta laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne (myszy FOX SCID Beige CB17.Cg-PrkdcscidLystbg-J/Crl) na potrzeby badań in vivo przez okres 6 miesięcy od podpisania umowy.

42_2019_zapytanie

42_2019_załaczniki