ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 42/2018 – IBD

W związku z realizacją projektu:

IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15),

Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Eksperckie usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji regulacyjnej

Zapytanie ofertowe 42_2018

załączniki do zapytania 42_2018